Miljövänligt

Odlat

Variationer finns med i vårt urval av grönsaker och övriga odlade produkter.

Vi jobbar med hemodlat och närodlat i den mån möjlighet finns.

För att uppnå den godaste smaken plockar vi grönsaker, bär och örter från egenodlade plantor. Det vi inte har att tillgå själva köper vi av de bästa odlare i vårt närområde. Vissa grödor inhandlas även från länder med bättre förutsättningar som ex. har varmare klimat under vårt vinterhalvår.